Maak een account aan

Jezelf registreren bij deze site is makkelijk. Vul de velden hieronder in en we maken je account direct aan.

Accountgegevens

Profielgegevens

Dit veld kan worden gezien worden door: Alleen ik

Dit veld kan worden gezien worden door: Alleen ik

Dit veld kan worden gezien worden door: Iedereen Wijzig

Wie kan dit veld zien?
Sluiten

Dit veld kan worden gezien worden door: Alleen ik

Dit veld kan worden gezien worden door: Alleen ik

Dit veld kan worden gezien worden door: Alleen ik

Dit veld kan worden gezien worden door: Alleen ik

Dit veld kan worden gezien worden door: Iedereen Wijzig

Wie kan dit veld zien?
Sluiten

Date of birth (verplicht)

Dit veld kan worden gezien worden door: Alleen ik

Dit veld kan worden gezien worden door: Alleen ik

Dit veld kan worden gezien worden door: Alleen ik

Dit veld kan worden gezien worden door: Alleen ik

Course start date (verplicht)

Dit veld kan worden gezien worden door: Iedereen Wijzig

Wie kan dit veld zien?
Sluiten

Dit veld kan worden gezien worden door: Iedereen Wijzig

Wie kan dit veld zien?
Sluiten

Artikel 1. Definities
1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden
2. Mercurius: Mercurius Studievereniging Communicatiewetenschap gevestigd te Amsterdam, Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40536299.
3. Lid: persoon die na betaling en voltooiing van de inschrijfprocedure onderdeel is van Studievereniging Mercurius

Artikel 2. Lidmaatschap
1. Het aanmelden als lid van Mercurius verloopt digitaal via de website van Mercurius (www.mercuriusuva.nl) of schriftelijk via de secretaris van Mercurius.
2. Het lidmaatschap gaat in nadat de betaling voor de betreffende termijn is voltooid.
3. Het lidmaatschap eindigt, afhankelijk van de afgesloten termijn, na één jaar, drie jaar of vier jaar.
4. Elk lid is verplicht contributie af te dragen aan Mercurius, welke is vastgesteld in de statuten van Mercurius. Betaling geschiedt middels automatische incasso, overboeking of middels online betaalwijzen.
5. Het lidmaatschap kan schriftelijk worden opgezegd. Mercurius geeft in geen geval restitutie van het reeds betaalde contributie.
6. Mercurius en haar partners kunnen ten alle tijden om geldige legitimatie vragen indien een Lid gebruik wilt maken van de diensten of faciliteiten van Mercurius.
7. Een lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 3. Activiteiten
1. Er kan alleen aan activiteiten deelgenomen worden indien het Lid beschikt voor een geldig lidmaatschap, tenzij anders vermeld. 2. Deelname aan activiteiten geschiedt geheel op eigen risico, het bestuur noch de door dit bestuur aangestelde begeleiders aanvaarden enige aansprakelijkheid voor verlies en/of diefstal van de eigendommen van de Deelnemer.
3. Deelnemers zijn te alle tijde verplicht aanwijzingen van het bestuur van Mercurius, de door dit bestuur aangewezen begeleiders ofwel aanwezig personeel op te volgen.
4. Deelnemers zijn te alle tijde zelf verantwoordelijk voor hun gedrag omtrent drugs, alcohol, sigaretten en/of verboden middelen of voorwerpen.
5. Het is Deelnemers uitdrukkelijk verboden om drugs en/of verboden middelen of voorwerpen mee te nemen naar activiteiten die (mede) door Mercurius georganiseerd worden. Meenemen van een van deze zaken zal leiden tot onmiddellijke verwijdering van de activiteit of het evenement. Eventuele kosten van deze verwijdering zullen verhaald worden op de betreffende Deelnemer.
6. Indien een Deelnemer schade toebrengt, zowel materieel, immaterieel of fysiek zal deze per direct van de activiteit worden verwijderd. Bovendien zal alle schade op betreffende Deelnemer worden verhaald.

English version available upon request.

Contact

Heb je een vraag? Stuur ons een bericht of kom op werkdagen tussen 12:00-14:00 langs in C0.11 (REC-C).

Versturen

© Studievereniging Mercurius - Algemene Voorwaarden - Privacy & Cookies

Inloggen op Mijn Mercurius

or    

Ben je de inloggegevens vergeten?