Zelfstandig medewerker secretariaat en communicatie

  • Overal

De Kring Andragologie organiseert voor professionals en belangstellenden collegereeksen, leergangen, seminars etc. Daarnaast organiseert zij als kennispartner diverse ontwikkelactiviteiten over actuele vraagstukken in de samenleving in samenwerking met haar netwerkrelaties. Dit vanuit haar integrale en transdisciplinaire andragologische benadering. Vanwege het vertrek van de huidige medewerker zoekt zij een zelfstandig medewerker secretariaat en communicatie die flexibel beschikbaar is voor gemiddeld een dagdeel per week.

Wat wij vragen van hem/haar is:
 zelfstandig en flexibel kunnen werken in academisch netwerk verband
 vriendelijk en correct zijn in communicatie
 affiniteit met relatiebeheer
 goed in Nederlandse taal en redactie
 ervaring en gevoel hebben met vormgeving
 goede digitale vaardigheden en websitebeheer

Wat wij bieden is:
 betekenisvol werk t.b.v. een breed aanbod van kennisactiviteiten, zoals collegereeksen, leergangen, mini-conferenties etc.
 verbonden zijn aan een ambitieuze, mensgerichte organisatie
 contacten binnen een groeiend interdisciplinair academisch netwerk
 ruimte voor eigen inbreng en initiatief voor PR en vormgeving
 thuiswerk met overleg naar behoefte
 een aanvullende, maar stabiele inkomstenbron

Selectie en contractering:
We zoeken naar iemand die continuïteit wil bieden – tezamen met het dagelijks bestuur – in de context van een kring van mensen die zich vrijwillig inzetten maar wisselend beschikbaar zijn. Hij/zij is de enige betaalde kracht in de Kring. Affiniteit met andragologie of een integrale benadering van zaken is een pré. Contractering zal zo mogelijk geschieden per 1 januari 2021 (of indien mogelijk eerder).

Reageren naar:
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd te reageren naar het dagelijks bestuur. Graag ontvangen wij reacties uiterlijk 18 november 2020 op ons e-mailadres [email protected] o.v.v. ‘Reactie vacature
secretariaat en communicatie’. Informatie over onze activiteiten vindt u op de site www.andragologie.org en https://alumni.uva.nl/auv/kringen/andragologie. Voor een eerste oriëntatie kunt u ook direct bellen met
Evelien ten Napel, secretaris van het bestuur, op telefoonnummer 06-51229122.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar andragologie@uva.nl

Dit bericht is geplaatst in .