Vereniging, ALV

General Asssembly: Final Vote on Statutes

Zoals jullie weten hebben we op 28 mei een Algemene Ledenvergadering georganiseerd. Een van de onderwerpen die we besproken hebben was een voorstel voor het veranderen van de statuten. Echter, volgens de statuten hebben we niet het aantal benodigde stemmen gehaald waardoor we de veranderingen niet konden doorvoeren. Daarom organiseren we op 12 juni om 19:00 in A2.07 een tweede stemming. Dit geeft de leden niet aanwezig konden zijn, een nieuwe kans om hun stem uit te brengen en hun mening te geven.

Als je de algemene vergadering niet kunt bijwonen, kan je nog steeds stemmen! Vul het machtigingsformulier in en machtig iemand om op je te stemmen. Je kan het machtigingsformulier naar [email protected] sturen. Let op, zonder bewijs telt je stem niet. We waarderen jouw inbreng en nemen je stem serieus!

Vindt het machtigingsformulier hier: https://drive.google.com/file/d/1R5vcfx888Siy3rspfSgGfr31GYGmoJRE/view?usp=sharing

De documenten: https://drive.google.com/drive/folders/13fXYK3c5xJ0jp1MfcVlQHMI2RgjaVIOB?usp=sharing

As you know, on the 28th of May we organized a General Assembly. One of the topics discussed was our proposal for the changes in our statutes. However, according to our statutes we did not reach the needed votes to make the changes official. Therefore, on the 12th of June at 19:00 in A2.07 we will organize a second vote. This gives other members the opportunity to voice their opinion and cast their vote as well.

If you are not able to attend the general assembly, you can still vote for certain issues. Fill in the proxy form and authorize someone to vote for you. You can send the authorization form to [email protected] Without proof, the authorization of your vote does not count. We appreciate your input and take your vote seriously.

Find the proxy form here: https://drive.google.com/file/d/1R5vcfx888Siy3rspfSgGfr31GYGmoJRE/view?usp=sharing

The documents: https://drive.google.com/drive/folders/13fXYK3c5xJ0jp1MfcVlQHMI2RgjaVIOB?usp=sharing