Een Algemene ledenvergadering (ALV) is een vergadering waarin beslissingen worden genomen over activiteiten die door Mercurius worden georganiseerd. Ook worden beleidszaken goed uitgelicht en is het de taak van de leden om er kritisch naar te kijken. Het bestuur vraagt tijdens een ALV toestemming aan de leden om een bepaalde taak uit te voeren. Daarom wordt verwacht dat leden zeer kritisch naar de documenten van het bestuur kijken tijdens een ALV.

Bij een Verenigingsoverleg (VO) worden leden om hun mening gevraagd omtrent zaken die in de studievereniging spelen. Zo kan het gaan over de betrokkenheid van actieve leden, het organiseren van een feest of het aanbieden van faciliteiten aan studenten Communicatiewetenschap. Een VO is bedoeld om nieuwe ideeën boven tafel te brengen en is dan ook niet bedoeld om beslissingen te nemen.

De ALV en VO zijn belangrijk, omdat het bestuur van Mercurius dan weet wat jouw ideeën zijn en om je op de hoogte te houden van de gebeurtenissen binnen de studievereniging. Het is duidelijk dat jouw stem als lid van Mercurius telt in de besluiten van onze studievereniging!