De alumnicommissie probeert een brug te slaan tussen huidige studenten en afgestudeerden. De alumnicoördinotor in het bestuur neemt plaats als algemeen bestuurslid in de Alimnikring van de opleiding.

Viermaal per jaar worden er activiteiten voor zowel studenten als alumni georganiseerd die betrekking hebben met ontwikkelingen binnen Communicatiewetenschap. De taak van de alumnicoördinotor binnen het Mercuriusbestuur is het in contact brengen van studenten met alumni in het werkveld.

Kring Communicatiewetenschap

De Kring Communicatiewetenschap is er voor alumni die de opleiding Communicatiewetenschap hebben gevolgd. Wil je bijblijven in je vak? Weten wat er speelt, wat de trends zijn en je netwerk op het gebied van communicatiewetenschap bijhouden en uitbreiden? Wij houden graag contact met alumni Communicatiewetenschap.

Activiteiten
Alumnikring Communicatiewetenschap wil de contacten tussen de leden onderling en tussen de leden en de opleidingen bevorderen en onderhouden. De kring houdt haar leden op de hoogte van de ontwikkelingen in het vakgebied en biedt diverse activiteiten aan.

Coördinator vanuit Mercurius (2018-2019)

  • Sjors Lockhorst – Voorzitter Mercurius

Meer informatie: