Opleidingscommissie (OC)
Mercurius vindt de kwaliteit van het onderwijs erg belangrijk en behartigt de belangen van de Communicatiewetenschapstudenten. Studenten en docenten praten in de opleidingscommissie over allerlei zaken die van belang zijn voor de studie. De commissie geeft aan andere bestuursorganen, zoals het onderwijsinstituut, adviezen. Als je opmerkingen hebt over het onderwijsprogramma kun je je richten tot de onderwijsfractie of de facultaire studentenraad.

Facultaire Studentenraad (FSR)
De facultaire studentenraad is het democratisch gekozen inspraakorgaan voor studenten. Als je iets kwijt wilt over de gang van zaken aan de UvA, of je mee wilt praten over het onderwijs, dan is de studentenraad de plaats waar dat kan. De FSR bestaat uit maximaal 12 studenten van verschillende opleidingen binnen de faculteit die elk voorjaar democratisch gekozen worden. Meer informatie.

Centrale Studentenraad (CSR)
De Centrale Studentenraad (CSR) is het hoogste inspraakorgaan voor studenten binnen de UvA. De CSR overlegt met het College van Bestuur (CvB) en vertegenwoordigt alle studenten van de UvA. Daarnaast is de Centrale Ondernemingsraad (COR), die bestaat uit (gekozen) UvA-medewerkers, een belangrijke gesprekspartner. Samen met hen vormt de CSR de gezamenlijke vergadering (GV). De GV heeft op een aantal onderwerpen instemmingsrecht, zoals bij de benoeming van de collegevoorzitter. Meer informatie.

Facultaire Studentenraad
Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen (FMG)

Nieuwe Achtergracht 127
REC B, kamer B1.09

T: +31 (0)20 525 6347
E: [email protected]

Centrale Studentenraad

Crea Studentencentrum
Nieuwe Achtergracht 170, kamer 1.16
1018 WV Amsterdam

T: +31 (0)20 525 3726
F: +31 (0)20 525 4749
E: [email protected]

Opleidingscommissie
Wanneer je klachten of suggesties hebt over het onderwijs staat de Opleidingscommissie altijd voor je klaar. Klik op de onderstaande knop voor meer informatie over de opleidingscommissie.