ALV, Vereniging

Mercurius Algemene Leden Vergadering

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) krijg je openheid over de gang van zaken binnen de vereniging geboden. De ALV geeft jou als gewaardeerd lid van Mercurius tevens medezeggenschap. Tijdens deze ALV zal onder andere de studiereis en de begroting voor de batavierenrace voorgelegd worden. Verder zal er aan de leden een voorstel gedaan worden over het veranderen van de commissies onder de carrière commissaris.

De komende ALV vindt plaats op dinsdag 27 november van 19:00-22:00 uur in REC-C, zaal 10.20.

Ben je verhinderd? Volmacht dan iemand die wel aanwezig is, zodat jij jouw stem toch kan laten horen. Stuur het ingevulde volmachtformulier naar [email protected]. Let op, zonder bewijs geldt de volmacht niet.

Je kan het volmachtformulier hier vinden: https://drive.google.com/file/d/1R5vcfx888Siy3rspfSgGfr31GYGmoJRE/view?usp=sharing

De ALV stukken: https://drive.google.com/drive/folders/18n-9sDKIbiwHcpuiQGkPTmO6PMeVSTLa?usp=sharing