ALV, Vereniging

Overdracht Algemene Ledenvergadering

Op maandag 25 september vindt de Overdracht Algemene Ledenvergadering (OALv) plaats. Tijdens de Algemene Ledenvergadering krijg je openheid over de gang van zaken binnen de vereniging geboden en heb je als gewaardeerd lid van Mercurius tevens medezeggenschap. Tijdens de komende OALV zullen we het financieel jaarverslag en het sociaal jaarverslag voorleggen. Bovendien zal het nieuwe bestuur worden aangesteld.

Als je niet aanwezig kunt zijn maar toch jouw stem wil laten horen, vul dan het volmachtformulier in. Print de volmacht en geef deze vervolgens aan iemand die wel naar de ALV gaat of mail de digitale volmacht naar [email protected].

De documenten zijn een week voor aanvang van de vergadering te downloaden op onze website.