Vereniging, ALV

Algemene Ledenvergadering – 20 juni

Op dinsdag 20 juni vindt de vijfde Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Tijdens de ALV krijg je openheid over de gang van zaken binnen de vereniging geboden. De ALV geeft jou als gewaardeerd lid van Mercurius tevens medezeggenschap. Tijdens deze ALV zal onder andere de begroting voor het introductieweekend voorgelegd worden, zullen de beleids- en werkplannen van onze commissies worden besproken en zullen we het kandidaatsbestuur (2017-2018) introduceren.

De komende ALV vindt plaats op dinsdag 20 juni van 19:00-21:00 uur in REC-C, zaal 10.20.

Ben je verhinderd? Volmacht dan iemand die wel aanwezig is, zodat jij jouw stem toch kan laten horen. Stuur het ingevulde volmachtformulier naar [email protected].

De stukken voor de ALV zijn hier te downloaden.